English

Sirküler

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN ESNAF AHİLİK SANDIĞI SİGORTALILIK PRİM ÖDEME ZORUNLULUKLARI 01.01.2021 TARİHİNE ERTELENDİ

Sirküler No: 2935 26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un MADDE 17‘si ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundaki ek madde 6’daki Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılık prim ödeme zorunlukları 01.01.2021 tarihi olarak ertelenmiştir. Söz konusu madde kapsamında; İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve

TELAFİ ÇALIŞMASI SÜRESİ 2 (İKİ) AYDAN 4 (DÖRT) AYA UZATILDI

Sirküler No: 2934 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun        “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 43’ü ile 4857 sayılı       İş Kanunun 64.üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmişidir. Telafi çalışması  Madde 64 – Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINA GEÇMEYEN İLLER İÇİN SÜRE UZATILDI

Sirküler No: 2933 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair 8 Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi ile ilgili 1 Sıra No’lu Genel Tebliğin 15 maddesinin (ç) bendinde yapılan değişiklikle; Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve

BAZI KİŞİ VE SEKTÖRLERDE 2020 YILI MART, NİSAN VE MAYIS AYLARI PRİMLERİ ÖDEMESİ 6’ŞAR AY ERTELENDİ.

Sirküler No: 2932 Kurumun 02.04.2020 tarihli, Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Konulu GENEL YAZISI ve 02.04.2020 tarihli, Prim Ödeme Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında DUYURU’su kapsamında; 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:518) uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir

ERTELENEN BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ.

Sirküler No: 2931   Beyanname ve bildirimler Verilme ve ödeme süreleri -Şubat/2020 dönemi KDV beyannamesi (1 ve 2 no’lu beyannameler) 24.04.2020 -Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (2019) 30.04.2020 -Şubat/2020 dönemi Ba-Bs bildirimleri 30.04.2020 -Şubat/2020 dönemi Elektronik Defter Berat yüklenme süresi 30.04.2020 -Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin Mart/2020 KDV-Muhtasar Beyan (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanı dahil) Beyan:27.07.2020 Ödeme:27.10.2020

01 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN KÂR PAYI DAĞITIMINDA SINIRLAMA GETİRİLDİ.

Sirküler No: 2930 TOBB’nin tüm oda ve borsalara gönderdiği 01.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3392 sayılı yazısında, “Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilerek, bu çerçevede, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNİN BORDRO UYGULAMALARI.

Sirküler No: 2929 Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri “Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapan işverenlerin ilgili dönemlerde bordro düzenlerken dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdadır. 4857 sayılı İş Kanununun 24/ (III) maddesindeki Zorlayıcı Sebepler “İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YARARLANMA ŞARTLARI

Sirküler No: 2922 revize 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 41’i ile 4447 sayılı Kanuna  eklenen “GEÇİCİ MADDE 23” Kısa Çalışma Ödeneği süreleri ile ilgili yaptığı değişiklikler aşağıdadır. Madde ile 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; 1-) Koronavirüs (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak kabul

FİRMALAR MÜCBİR SEBEP KAPSAMDA OLUP OLMADIKLARINI GİB SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİYORLAR.

Sirküler No: 2928 Vergi Usul Kanunu (518 Sıra No’lu) Genel Tebliğ ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirler nedeniyle, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE EK SÜRE TALEBİ OLMAKSIZIN İHRACAT SÜRESİ ÜÇ AY UZATILMIŞTIR.

Sirküler No: 2927 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 68 Sıra No’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri ile; Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma değer Vergisi Kanunu’nun (11/1-c) maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallar teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen