English

2020 Sirküleri

01 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN KÂR PAYI DAĞITIMINDA SINIRLAMA GETİRİLDİ.

Sirküler No: 2930 TOBB’nin tüm oda ve borsalara gönderdiği 01.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3392 sayılı yazısında, “Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilerek, bu çerçevede, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNİN BORDRO UYGULAMALARI.

Sirküler No: 2929 Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri “Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapan işverenlerin ilgili dönemlerde bordro düzenlerken dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdadır. 4857 sayılı İş Kanununun 24/ (III) maddesindeki Zorlayıcı Sebepler “İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YARARLANMA ŞARTLARI

Sirküler No: 2922 revize 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 41’i ile 4447 sayılı Kanuna  eklenen “GEÇİCİ MADDE 23” Kısa Çalışma Ödeneği süreleri ile ilgili yaptığı değişiklikler aşağıdadır. Madde ile 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; 1-) Koronavirüs (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak kabul

FİRMALAR MÜCBİR SEBEP KAPSAMDA OLUP OLMADIKLARINI GİB SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİYORLAR.

Sirküler No: 2928 Vergi Usul Kanunu (518 Sıra No’lu) Genel Tebliğ ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirler nedeniyle, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE EK SÜRE TALEBİ OLMAKSIZIN İHRACAT SÜRESİ ÜÇ AY UZATILMIŞTIR.

Sirküler No: 2927 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 68 Sıra No’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri ile; Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma değer Vergisi Kanunu’nun (11/1-c) maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallar teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP SÜRESİNCE KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARA TEVKİFAT UYGULAMASI

Sirküler No: 2926 Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bu kapsamda alınan tedbirlerden Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından

KREDİ KARTI İLE VERGİ TAHSİLATI YAPACAK OLAN ANLAŞMALI BANKALAR YENİ VERGİ TÜRLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLDİ.

Sirküler No: 2925 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatı yapabilecek bankalar belirlenmiş ve 23.12.2019 tarih ve 2815 sayılı sirkümüz ile duyrulmuştu. Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI VE ŞARTLARI BELLİ OLDU.

Sirküler No: 2924 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 29’unda 5510 sayılı Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 80“  ile 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi işverenler tarafından yararlanılacak olan asgari ücret destek tutarı ve şartları aşağıdadır. Madde kapsamında; 5510/4-(a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Sirküler No: 2923 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır. 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de; -Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YARARLANMA ŞARTLARI

Sirküler No: 2922 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 41’i ile 4447 sayılı Kanuna  eklenen “GEÇİCİ MADDE 23” Kısa Çalışma Ödeneği süreleri ile ilgili yaptığı değişiklikler aşağıdadır. Madde ile 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; 1-) Koronavirüs (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak kabul edilmiştir.