English

2020 Sirküleri

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 3205 23.12.2020 tarihli, 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 ile 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma başvuru süresi ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süreleri aşağıdaki kararlar kapsamında uzatılmıştır. Karara göre; Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/01/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunacak işyerleri için

MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3204 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi gereğince; Mevduat faizlerinden elde edilecek gelirlere uygulanacak tevkifat oranlarında değişiklik yapıldığı hususu 02.10.2020 tarih ve 3122 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu. 23.12.2020 tarih

BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3203 31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının

AFET RİSKİ KAPSAMINDAKİ ALANLARIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ SONUCU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HASILAT PAYLAŞIMLI SÖZLEŞME İLE SATIŞINDA TAPU HARCI İSTİSNASI UYGULAMASI

Sirküler No: 3202 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih ve   66813766-140.04.01[123-2019/13]-E.163423 sayılı özelgesinde; İzmir ili, … ilçesi, … Mahallesi, … ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazın inşaatının şirketiniz tarafından arsa sahipleri ile yapılan hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi çerçevesinde 6306 sayılı Kanun kapsamında yapıldığı, yeni dairelerin tapularının arsa sahipleri adına çıktığı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ARSA TAPULARININ BİRLEŞTİRME İŞLEMİNDE TAPU HARCI UYGULAMASI

Sirküler No: 3201 Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 16.07.2019 tarih ve 49327596-140.04.01[DH.2018.161]-E.129883 sayılı özelgesinde; Şirket adına düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 54 derslikli özel okul yatırımı ile ilgili olarak, Antalya İli … İlçesi … ada 2 parselde yer alan üst hakkı tapusu ile … ada 6 ve 7 parsellerinde yer alan arsa

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Sirküler No: 3200 Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 14.08.2020 tarih ve 63611781-155[1-2018/1]-E.21520 sayılı özelgesinde; Şirket ile arsa sahibi … … arasında düzenlenen 10/07/2018 tarihli “İnşaat Yapım Sözleşmesi” başlıklı kağıdın, şirketin sahip olduğu 28/05/2018 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesine istinaden damga vergisi ve noter harcından istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir. 488 sayılı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLERİN İFRAZ, TAKSİM VE BİRLEŞTİRME İŞLEMİNDE TAPU HARCI UYGULAMASI

Sirküler No: 3199 Düzce Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 13334133-140-E.7075 sayılı özelgesinde; Düzce İli, … İlçesi, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan şirkete ait fabrika binasına ek olarak … numaralı parsellere fabrika binası inşa edileceği belirtilerek söz konusu parsellerin birleştirme (tevhit) işleminin 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince tapu harcından istisna olup olmadığı hususunda görüş

YURT DIŞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ÖDENEN EMEKLİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 3198 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 16.11.2020 tarih ve 38418978-120[61-19/7]-E.309136 sayılı özelgesinde; ABD’den eşinin emekli maaşını dul maaşı olarak aldığı ve ABD Hükümetinin bu maaşı vergilendirdiği belirtilerek; söz konusu maaş dolayısıyla Türkiye’de vergi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 01.01.1998 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3197 17/12/2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikler özetle; Kararın Faiz veya kâr payı desteği başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikler; (1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar

ÜLKE BAZLI RAPORUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3196 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2 No’lu Sirküler ile; 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020’de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılmasına karar verilmiştir. – 2019 hesap dönemine ilişkin