English

Yayınlar

Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanununa göre sözleşme, taahhütname, temlikname, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, fesihnameler, sulhnameler, kararlar, ticari kağıt ve makbuzlar gibi çok sayıda kağıt DAMGA VERGİSİNE tabidir.  Son tarihlerde, vergi mükelleflerinin işleriyle ilgili olarak yaptıkları sözleşmelerin damga vergisinin yatırılıp, yatırılmadığı ile ilgili vergi incelemeleri yapılmakta, sonuçta vergi ile ceza ile karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla damga vergisi

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz aylarda 2010/6 sayılı tebliği yayımlayarak, şirketlerin yurtdışında ürünlerinin ve tanıtımının yapılmasını sağlamak  amacıyla tanıtım, marka işyeri giderlerinin bir kısmını destekleyeceğini duyurmuştur. Bu destekler için müracaatların az olduğu bilgisine dayanarak konuyu duyurmak istedim. BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ; 1) Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya

Gayrimenkul satışlarında KDV uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre Türkiye’deki her türlü mal tesliminin KDV’sine tabi olduğu bilinmektedir. Ancak bazı istisnalar ve özel durumlarda KDV olmamakta veya düşük oranda olmaktadır. Bu çerçevede gayrimenkul satılarına ait KDV durumunu hatırlatmak istiyorum.  Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları; İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları, belediyeler ve diğer kamu veya özel hukuk tüzel

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Vergi mükelleflerinin yaptığı giderlerden bir kısmı işle ilgili olmadığı gerekçesiyle GİDER OLARAK KABUL EDİLMEYEREK, SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEMEKTEDİR. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 41. maddelerinde kabul edilen ve kabul edilmeyen giderler aşağıda belirtilmiştir. Ancak buna rağmen bazı giderlerin kabul edilip edilmemesinde ayrı fikirler, ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Son aylarda bu giderlerin ne olduğu ile ilgili soruların