English

Aylık Arşiv: Ocak 2009

İşlemi tamamlanan teminat mektuplarının geri alınması ve konulan ipoteklerin kaldırılması

Sirküler No: 744 Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işlemlerde, idari işlemin sonuçlanabilmesi  için mevzuat gereği ve ticari ilişkilerden dolayı düzenlenen sözleşmelerde de sözleşme gereği karşı firmalara banka teminat mektubu verilebilmektedir. Müşavirliğimizce tam tasdik kapsamında denetim hizmeti verdiğimiz bazı firmalarda, gerek resmi dairelere verilen, gerekse iş ilişkisinde bulunan firmalara verilen banka teminat mektubu ile ilgili

Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler

Sirküler No: 742 Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler: SGK ve İş Kanununa göre hizmet erbabı çalıştıran  işverenler, ücret ödemelerinin belgelendirilmesinde düzenleyecekleri ücret bordrolarında asgari aşağıdaki bilgilerin   bulunması gerekir.   1) İşverenin adı, soyadı, ünvanı ve adresi,   2) İşyerinin SGK sicil numarası,   3) Bordronun ilişkin olduğu ay, yıl,   4) Sigortalının adı, soyadı,  

Bazı sene sonu işlemleri hakkında bilgiler

Sirküler No: 740 1-)Yıl İçerisinde Yapılan İnşaat ve Onarma İşlerinin Bir Sonraki Yıla Sarkması;  Yıl içerisinde taahhüt şeklinde başka firmalara yaptırılan ve aynı yıl içerisinde bitirilmesi planlanan inşaat ve onarma işlerinin yıl sonuna kadar bitirilemeyip bir sonraki yıla sarkması halinde, yaptırılan inşaat ve onarım işi; Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince birden fazla takvim yılına