English

Aylık Arşiv: Şubat 2009

Dövizli işlemler nedeniyle oluşan kur farklarının muhasebe kayıtlarını hatırlatmak istiyoruz

Sirküler No: 750 Dövizli işlemler  önceki yılda yapıldığı halde  işlem tutarından kalan kısmın değerlenmesi veya tahsilatı ile ödenmesi  cari yılda  olabilmektedir. Bu nedenle cari yılda yapılan dövizli işlemlerin değerlemesinde ve tahsilatı ile ödenmesinde  oluşan kur farklarının muhasebe kayıtlarının farklılık arz etmesinden her bir durum ayrı ayrı açıklanacaktır.  -Döviz kasasındaki nakit  yabancı paralar efektif alış kuru