English

Aylık Arşiv: Nisan 2009

Grup şirketleri arasında kredi aktarımı

Sirküler No: 792 Grup şirketleri arasında mali yapısı ve ticari itibarı sağlam, düzgün olarak bilinen ve görünen bir şirketin, bankalardan kredi temininde güçlük çeken  grubun diğer bir şirketine kendisi adına aldığı banka kredisini aynen aktarması mümkündür. Bu durumda bir grup şirketi kendi adına aldığı banka kredisini aynı gün, aynı şartlarla yani faiz oranı, vade ve

Kurumlar vergisi beyannamesinde indirim olarak dikkate alınacak sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar

Sirküler No: 791 Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar, harcamanın veya bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamalar ile bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahından

Kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili hatırlatmalar

Sirküler No: 773 Bilindiği üzere 2008 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 1-25 (25 Nisan 2009 gününün tatile rastlaması nedeniyle 27 Nisan 2009 mesai saati sonuna kadar) tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin de 30 Nisan 2009 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 2008 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili bazı

Bilanço ve gelir tablosu dipnot açıklamaları

Sirküler No: 771 Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları, yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekine yazılan Bilânço ve Gelir Tablosunun ayrılmaz parçalarıdır. 1 SIRA NOLU, MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  Cevap, sıfır veya evet/hayır’da olsa soruların tamamına cevap verilmesi gerekmektedir. Bu tabloların dolduruluşu ile ilgili bilgileri aşağıda hatırlatıyoruz. Uyulmasını önemle rica ederiz. 

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Vergi mükelleflerinin yaptığı giderlerden bir kısmı işle ilgili olmadığı gerekçesiyle GİDER OLARAK KABUL EDİLMEYEREK, SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEMEKTEDİR. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 41. maddelerinde kabul edilen ve kabul edilmeyen giderler aşağıda belirtilmiştir. Ancak buna rağmen bazı giderlerin kabul edilip edilmemesinde ayrı fikirler, ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Son aylarda bu giderlerin ne olduğu ile ilgili soruların