English

Aylık Arşiv: Haziran 2009

Tanıtım broşürü, katalog, numune, vs. gönderilmesi halinde mutlaka sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir

Sirküler No: 819 Bazı firmalardan müşavirliğimize gönderilen ceza ihbarnameleri ve eki tutanakların tetkikinde; firmaların, üretimini yaptığı ürünlerin tanıtımı amacıyla gönderdikleri tanıtım broşürü, katalog, numune, eşantiyon, hediye, vs. için sevk irsaliyesi düzenlenmediğinden denetim elemanlarınca da bu hususun tutanakla tespit edildiği, düzenlenen tutanaklara istinaden de bağlı oldukları vergi dairelerince özel usulsüzlük cezası kesildiği gözlenmiştir. Bilindiği üzere Vergi

Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda KDV’ nin beyanı

Sirküler No: 813 83 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ nin (3) üncü bölümünde;ödemesi kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin 1 No’lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde “Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” sütununda  ayrıca gösterileceği belirtilmiştir. Bu sütunda, vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın (yani mal veya hizmet