English

Aylık Arşiv: Ağustos 2009

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Sirküler No: 847 Mükelleflerin yaptığı giderlerin bir kısmının ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmaması sebebiyle vergi hesabı yapılırken giderden çıkartılarak kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına eklenmektedir. Yapılan giderlerin çok çeşitli olduğu bilinmektedir. Kanun ve tebliğlerde açıkça yazılı olmayan bazı giderlerin ticari kazançla ilgili olup, olmadığı net anlaşılamamakta, farklı yorum