English

Aylık Arşiv: Eylül 2009

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işlerinde işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının kullanacağı defter noter tasdikli olmalıdır

Sirküler No: 855 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilecek işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, bu birimlerde bulunması

Dövizli işlemler nedeniyle oluşan kur farklarının muhasebe kayıtları hakkında

Sirküler No: 852 Dövizli işlemler nedeniyle oluşan kur farklarının ne şekilde muhasebeleştirileceği 750 nolu sirkülerimizde detaylı şekilde açıklanmıştı. Denetçilerimizin yaptığı denetimlerde bazı firmaların kur değerlemelerini bilgisayar programları aracılığıyla otomatik olarak yaptığı, leyhte veya aleyhte oluşan kur farklarının tek bir hesaba bağlanması nedeniyle kur farkı gelir ve giderinin aynı hesaba kaydedildiği görülmüştür. Dolayısıyla bu tür kayıtlar