English

Aylık Arşiv: Ekim 2009

Anayasa mahkemesi’ nin iptal kararları

Sirküler No: 867 Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 tarihinde yaptığı toplantılarla ilgili aldığı kararlarla ilgili açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamada; 1-) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonunda yer alan “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresi iptal edilmiştir. Bu suretle yararlanılamayan yatırım indirimi tutarlarının indirim süresine ilişkin 3 yıllık süre sınırlaması