English

Aylık Arşiv: Kasım 2009

İhracatçılarda götürü gider uygulaması

Sirküler No: 872 Gelir Vergisi Kanununun “İNDİRİLECEK GİDERLER,, başlığı altında yeralan 40’ıncı maddesinin 1 numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler düzenlenmiştir. Bu giderlerin, Vergi Usul Kanununun 227 ve devamındaki maddelerinde belirtilen şekilde BELGE ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ancak, ihracatçıların yurtdışında yaptıkları bazı harcamalarına ilişkin belge temin edilmemesi  sebebiyle,

Hisse satışlarında KDV sorunu

Sirküler No: 868 Hisse senedi ve diğer iştirak hisselerinin satışında KDV uygulaması ile ilgili olarak YMM Şerif ARI’nın BAKIŞ DERGİSİ için yazdığı makaleyi bilgi olarak sizlere göndermeyi düşündük. Konuyu bilgilerinize sunar, şirketinizle ilgili gereken tedbirlerin alınmasını, eksiklerin tamamlanmasını önemle hatırlatırız. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  EK: HİSSE SATIŞLARI VE KDV SORUNU yazısı.  HİSSE