English

Aylık Arşiv: Ocak 2010

Hizmet faturaları

Sirküler No: 906 Vergi Usul Kanununun “Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler” başlıklı İkinci bölümünde yer alan 230 uncu maddesinde; Faturada asgari hangi bilgilerin yer alacağı hükmüne yer verilmiş, 4 üncü fıkrasında da, malın veya yapılan işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarına yer verileceği, Katma Değer Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinde de hizmetin; bir şeyi

Dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler kurumlar vergisi tevkifatına ve sorumlu sıfatıyla KDV’ye tabidir

Sirküler No: 903 Bu sirküler güncellenmiştir. Güncel sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.