English

Aylık Arşiv: Şubat 2010

İşyeri dışında sağlanan kreş hizmetleri

Sirküler No: 913 2004 yılında yürürlüğe giren “Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” in 15 inci maddesinde; “Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı

Aralık ayı KDV beyannamesi verildikten sonra gelen gider veya maliyet faturalarına ait KDV’ nin kaydı

Sirküler No: 911 2009 Aralık ayına ait KDV beyannamesi verildikten sonra gelen gider veya maliyet faturalarının son dönem geçici vergi beyannamesi verilinceye kadar gelmesi halinde niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınarak, KDV’lerinin 2010 Ocak ayında indirilmesi mümkün olmadığından kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Aralık ayı indirilecek KDV yekununu artırıcı nitelikte