English

Aylık Arşiv: Mart 2010

Ayni yardımların vergilendirilmesi ve muhasebe kaydı

Sirküler No: 923 Son günlerde ayni yardımların vergilendirilmesi ile ilgili soruların artması nedeniyle personele yapılan ayni yardımların vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesini hatırlatmak istiyoruz. Firmaların personellerine yaptıkları ayni yardımlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinin son fıkrası uyarınca, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin

Dövizli borçlar nedeniyle ortaya çıkan kur farkının muhasebeleştirilmesi

Sirküler No: 922 Firmaların grup firmalardan aldıkları dövizli borçların dönem sonu değerlemeleri nedeniyle ortaya çıkan kurlar farkları ilgili firmalar tarafından kur farkı geliri veya gideri olarak kayıtlara alınmaktadır. Daha sonraki aylardaki ödeme sırasında oluşan kur farkı için ilgili firma tarafından sadece kur farkına ait KDV’yi ihtiva eden fatura düzenlenerek katma değer vergisi beyannamesinde ilave edilecek

Gayrimenkul satışlarında KDV uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre Türkiye’deki her türlü mal tesliminin KDV’sine tabi olduğu bilinmektedir. Ancak bazı istisnalar ve özel durumlarda KDV olmamakta veya düşük oranda olmaktadır. Bu çerçevede gayrimenkul satılarına ait KDV durumunu hatırlatmak istiyorum.  Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları; İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları, belediyeler ve diğer kamu veya özel hukuk tüzel