English

Aylık Arşiv: Mayıs 2010

Kullanılmış araç satışında uygulanacak KDV oranı

Sirküler No: 954 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.04.2010 tarihinde yayımlanan 54 Sıra No’ lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranlarına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 1) Kapalı Kasa Motorlu Taşıtlar; 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı

Debit note (borçlandırma notu) veya credit note (alacaklandırma notu)’ nun düzenlenmesi

Sirküler No: 950 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde;”Bu kanunla aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslara olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” Hükmü yer almıştır. Söz konusu kayıtların ise, aynı kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu şeklindeki belgelerin her hangi