English

Aylık Arşiv: Ekim 2010

Ulusal bayram ve genel tatiller

Sirküler No: 998 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Kanuna göre ulusal bayram ve genel tatiller aşağıda belirtilmiştir. 29 Ekim; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren

Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanununa göre sözleşme, taahhütname, temlikname, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, fesihnameler, sulhnameler, kararlar, ticari kağıt ve makbuzlar gibi çok sayıda kağıt DAMGA VERGİSİNE tabidir.  Son tarihlerde, vergi mükelleflerinin işleriyle ilgili olarak yaptıkları sözleşmelerin damga vergisinin yatırılıp, yatırılmadığı ile ilgili vergi incelemeleri yapılmakta, sonuçta vergi ile ceza ile karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla damga vergisi