English

Aylık Arşiv: Kasım 2010

Damga vergisi ile ilgili bazı hususları hatırlatmak istiyoruz

Sirküler No: 1003 Damga Vergisi üretimden tüketime kadar uzayan süreç içerisinde mal, hizmet ve servetlerin el değiştirmesi nedeniyle yapılan işlemlere resmi hüviyet kazandırmak amacı ile örneğin yapılması planlanan bir işlemi kanıtlamak için düzenlenen evraklar ya da kağıtlar üzerine konulmuş bir tüketim vergisidir. Damga Vergisine tabi olan kağıtlar, Kanununa ekli (I) Sayılı Tabloda belirtilmiştir. Bunlar akitlerle