English

Aylık Arşiv: Ocak 2011

Bazı sene sonu işlemleri hakkında bilgiler

Sirküler No: 1025 1-) Yıl İçerisinde Yapılan İnşaat Ve Onarma İşlerinin Bir Sonraki Yıla Sarkması; Yıl içerisinde taahhüt şeklinde başka firmalara yaptırılan ve aynı yıl içerisinde bitirilmesi planlanan inşaat ve onarma işlerinin yıl sonuna kadar bitirilemeyip bir sonraki yıla sarkması halinde, yaptırılan inşaat ve onarım işi; Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince birden fazla takvim

2011 yılında veraset ve intikal vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre; “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Aynı Kanunun 2’nci maddesinin (d) fıkrasında ise, “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoluyla veya

Prime tabi olan ve olmayan kazançlar

Değerli okuyucularım; Bu sayımızda çalışanlara ücret ve ücret benzeri ödemelerden hangilerinin sigorta primine tabi olduğu hakkında bilgiler aktarmak istedim. Sigorta müfettişlerinin teftişlerinde sigorta primine tabi olduğu halde prim ödenmemesi sebebiyle prim ve gecikme faizleri ile karşılaşılmaktadır. 5510 sayılı Kanun’un 80 nci maddesinde hizmet akdiyle çalışan sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  a) Prime Esas