English

Aylık Arşiv: Şubat 2011

Geçici vergi beyannamesi ekindeki gelir tablosu dipnotunun doldurulması

Sirküler No: 1040 Müşavirliğimize yöneltilen sorular sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bilindiği üzere Tek Düzen Hesap Planına göre bilanço ve gelir tablosu altlarında bulunan dipnotları ile birlikte hüküm ifade etmektedir. Bir bütündür. Nitekim, bilanço esasına göre defter tutmakta olan mükellefler tarafından 3’er aylık dönemler halinde e-beyanname kapsamında verilen geçici vergi beyannamesinde ekler kısmında yer