English

Aylık Arşiv: Mart 2011

Bazı alacakların yeniden yapılanması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Torba Yasa) 25.02.2011 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir çok kanunda değişiklik yapan bu yeni kanunun çok sayıda vergi mükellefini ilgilendiren borç ve ticari defterini konu alan hükümleri özetle