English

Aylık Arşiv: Temmuz 2011

Bilgisayar programlarında amortisman uygulanması

Sirküler No: 1087 Müşavirliğimize yöneltilen sorular sebebiyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. İşletmelerin kullandıkları iş bilgisayarları için yaptırdıkları bilgisayar programlarının (software) iktisadi ve teknik ömrünün bir yıldan uzun sürmesi ve değerlerinin Vergi Usul Yasası’nın 313’üncü maddesinin son fıkrasında yazılı bulunan tutarı aşması halinde, bunların genel esaslara göre itfa edilmeleri bir başka anlatımla amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

Sipariş formu veya sipariş mektubunun damga vergisine tabi olup olmadığı

Sirküler No: 1083 Günümüzde ticari hayat içinde, işletmeler “sipariş formu” veya “sipariş mektubu” adı altında düzenledikleri belgeleri imzalayıp kaşeledikten sonra satıcılara göndererek satın alacakları malları talep etmektedirler. Söz konusu formda malı satın alacak olanın bilgileri ile satın alınacak malın cinsi, miktarı, tutarına ve diğer özelliklerine yer verilmektedir. Sipariş formu veya sipariş mektubunun hangi hallerde damga