English

Aylık Arşiv: Ağustos 2011

Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 1094 Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; – BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI, – YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Firmalarca İftar yemeğinin;

Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı

Sirküler No: 1092 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın

Yıllık izin defteri

İşyerlerinde yıllık izinlerin genelde yaz aylarında kullanıldığı yaygın bir uygulamadır. İzin kullananların YILLIK İZİN DEFTERİNE kaydı ve imzasının alınması İş Kanunu hükümlerindendir. Bu konuyu hatırlatmak maksadıyla İş Kanununun yıllık izinle iligli hükümlerinin özetini sunuyorum. İş Kanununun 53’üncü maddesinde düzenlenen yıllık izne hak kazanabilmek için; 1. İşçinin, İş Kanununun 1’inci maddesi kapsamına giren bir işyerinde çalışıyor

İşverence ödenen şahıs özel sağlık ve bireysel emeklilik sigorta primleri gider yazılabilir mi?

Bu konuda bazı tereddütlerin bulunması sebebiyle hem ŞAHIS ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTA PRİMLERİNİN gider yazılma şartlarını hatırlatmak istiyorum. 1-) İşverence  Ödenen  Şahıs  Özel Sağlık Sigorta  Primi  ve  Bireysel  Emeklilik  Katkı  Paylarının Sosyal Sigorta Primine, Gelir ve Damga Vergisine Tabi Tutulması: a) Şahıs Özel Sağlık Sigorta Primleri (SGK Açısından): İşverenler tarafından ödenen ve aylık