English

Aylık Arşiv: Kasım 2011

Önemli mali konular

Müşavirliğini yaptığımız şirketlerden mali konularda devamlı sorular gelmektedir. Bu sayımızda bunların arasından önemli olan birkaçını da sizlerle paylaşmak istedim. İŞYERİ EĞİTİM HARCAMALARININ GİDER KABUL EDİLİP EDİLMEMESİ: Şirketler, çeşitli nedenlerle çalışanlarına farklı alanlarda eğitim aldırmaktadırlar. Alınan eğitimlerin gider yazılıp yazılmayacağı hususu bu sirkümüzün konusunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. bendinde, ticari kazancın