English

Aylık Arşiv: Aralık 2011

Dönem sonunda gider ve gelir tahakkuklarının yapılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1151 1-) Kredi faizleri; İşletmelerde kullanılan ancak değerleme günü itibariyle henüz vadesi gelmemiş kredilere ilişkin cari vergilendirme dönemi içinde kalan vade kısmına Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesi gereğince hesaplanacak faizin, kredinin kullanma yeri ve kredinin kısa veya uzun vadeli olmasına göre 381 veya 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI’ na kaydedilmesi gerekir. 2-) Dövizli

Yıl sonu ciro primi tutarları netleştirilerek faturalarının düzenlenmesi unutulmamalıdır

Sirküler No: 1149 Bilindiği üzere ciro primini, üretici, ithalatçı veya toptancı konumundaki firmaların bayi veya alıcı tüccarlara, yaptıkları alım(ciro) tutarının belli limitleri aşması şartına bağlı olarak verdikleri paralar veya sağladıkları menfaatler olarak tanımlamak mümkündür. Aynı şekilde yurtdışındaki firmada, yurtiçindeki firmanın limiti aşan alımları sebebiyle ciro primi veriyorsa, kesilecek faturanın iç yüzde hesabıyla KDV’ li olması