English

Aylık Arşiv: Ocak 2012

Vergi denetim kurulu, vergi incelemeleri, uzlaşma ve rapor değerlendirme komisyonları ile çalışma esasları hakkında bilgiler

Sirküler No: 1185 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği;  Yönetmelikte, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Grup Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterliklerini, yükselmelerini ve Grup Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesine yer verilmiştir. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Yönetmelikle, vergi incelemelerinde uyulacak temel

Verilen vekaletnamelerin ve teminat mektuplarının takibi

Sirküler No: 1183 1-) Ticari faaliyetlerin devamı sürecinde çeşitli iş ve işlemler, bazı zorunluluklar nedeniyle  avukatlara, şirket elemanlarına, dışarıdan hizmet alınan kişilere ve oto alım satımı yapanlara verilen vekaletnamelerle yürütülüp sonuçlandırılmaktadır. Vekalet verilen konu ile ilgili iş ve işlemlerin ilgilileri tarafından sonuçlandırılıp bitirilmiş ve aradan uzun süre geçmiş olmasına rağmen özellikle süresiz olarak verilen vekaletnamelerin

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Bir İştirakin Satışından Doğan Zararın İndirilmesi

I-GİRİŞ Bilindiği üzere, 2003 yılı öncesinde ülkemizde uzun yıllar hüküm süren yüksek enflasyon, çok çeşitli tahribatlarının yanında, mali tabloları da  bozmuş ve mali tabloların gerçek durumu yansıtmaktan uzaklaşmasına yol açmıştı. Vergilemenin, enflasyon etkisinden arındırılarak gerçekleştirilmesi önemli bu ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştı. Resmi Gazetenin 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı nüshasında yayımlanan 5024 sayılı kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen