English

Aylık Arşiv: Mart 2012

Çek kanununda yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1205 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, temelinde “ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi” ilkesine dayanmaktadır.    Çek ile ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım yerine idari nitelikte ekonomik yaptırım öngörülmüştür. Böylelikle, adli para cezasının ödenmemesi sebebiyle,

Mükellef bilgileri bildirimi

Gelişen teknoloji süreci içerisinde tüm bilgiler elektronik sistem içerisine toplanırken vergi mükelleflerine ait yine bazı bilgilerinde bu sisteme dahil edilme zorunluluğu getirilmiştir. Bildirimde hangi bilgilerin verileceği Maliye Bakanlığınca yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi. Tebliğle getirilen bildirim zorunluluğuna ait yükümlülükler şöyledir. 1-) Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün