English

Aylık Arşiv: Haziran 2012

Gayrimenkul alımında ödenen KDV’ nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Sirküler No: 1240 Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 16.04.2012 tarih ve B.07.1.GİB..41.15.01-KDV-2012/1-98 sayılı özelgede, kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin satışında, alıcı tarafından ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu özelgede özetle; Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (r) bendinde, Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde

İnşaat işi yapan şirketin arsa sahibi adına yapacağı ödemelerin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Sirküler No: 1239 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nca verilen 02.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-820 sayılı Özelgesinde; Kat karşılığı inşaat işi yapan müteahhit şirketin sözleşme gereği arsa sahibi adına yapacağı ödemelerin hangi hallerde gider olarak indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Söz konusu özelgede özetle; Müteahhit firmalar gerçek ve tüzel kişi arsa sahipleri ile yaptıkları sözleşmeler gereği kat

Ücret niteliğindeki giderler için “gider pusulası” düzenlenemez

Sirküler No: 1238 Vergi Usul Kanununun 234’üncü maddesinde de; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası  vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş

Yurt dışında kiralanan işyeri için ödenen bedellerden vergi kesintisi yapılması gerekir

Sirküler No: 1237 Kanuni veya iş merkezi Türkiye’ de bulunan firmalar çeşitli nedenlerle yurt dışında iş yeri kiralayabilmekteler. Bu şekilde yapılan kiralamalarda vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütler oluşarak, duraksamalar yaşanabilmektedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, yalnız

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Gider Pusulası

Değerli BUSİAD’ lılar Bu sayımızda, büromuza çok sayıda soru gelen iki konuyu özetlemek istiyorum. Birincisi yaz ayları sebebiyle SENELİK İZİNLER hakkındadır. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ: Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi ve yaşına bakılarak belirlenmektedir. İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Sirküler No: 1236 Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi ve yaşına bakılarak belirlenmesi ile ilgili gelen sorulara karşılık cevabımız aşağıdadır. İş Kanununun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtilen yıllık ücretli izinler verilir. İşçilere verilecek yıllık ücretli