English

Aylık Arşiv: Ekim 2012

Bedelli veya bedelsiz olarak alınan telefon hattı ve cihazların aktifleştirilmesini tavsiye ediyoruz

Sirküler No: 1299 Vergi mükellefi şahıs ve kurumların işletmelerinde ve personelinde çok sayıda sabit ve cep telefonları bulunmaktadır. Vergi incelemelerinde ve KDV iadesi işlemlerinde TELEFON NUMARALARININ AKTİFTE KAYITLI OLUP, OLMADIĞI tetkik edilmektedir. Aktifte kayıtlı olmayan bir telefonun, konuşma bedelinin gider kaydı ve KDV’sinin indirimi kabul edilmemektedir. Bu problemin halli için tavsiyelerimiz şöyledir: – Telefon hatlarının (numaralarının)

Gelir ve gider tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi

Sirküler No: 1297 Tek düzen hesap planı çerçevesinde yapılan muhasebeleştirilmede muhasebenin temel kavramlarından olan dönemsellik kavramı kapsamında işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gerekir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nda da defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulacağını ve hesap döneminin normal olarak takvim