English

Aylık Arşiv: Ocak 2013

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile OSB aktif abonelerine ait mevcut abonelik bilgilerinin gönderilme süresi uzatılmıştır

Sirküler No: 1351 7.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 57 Sıra No.lu

4628 sayılı elektrik piyasası kanunu ile otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan avantajlarda süre uzatıldı

Sirküler No: 1352 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 14 üncü maddesinin (c) bendinde; 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere aşağıdaki teşvikler sağlanır: 1) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır. 2) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle

2012 aralık dönemine ilişkin form ba ve form bs bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1350 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 56 Sıra No’lu Vergi Kanunu Sirküleri ile 31 Ocak 2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012 / Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 01 Şubat 2013 Cuma günü saat 24:00’ e kadar uzatılmıştır.   Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PDF olarak görüntülemek

Bireysel emeklilik katkı payları ile sigorta primlerinin gider yazılması, ücret ve beyanname üzerinden indirilmesi

Sirküler No: 1349 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Kanun ile ilgili değişiklikleri 19.07.2012 tarih ve 1256 nolu sirkülerimiz ile duyurmuştuk. Ayrıca GİB’nın konu ile ilgili GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik-4 sirküleri de mevcuttur. Gelen

Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’ na bildirme zorunluluğu

Sirküler No: 1348 07.12.2012 tarih ve 28490 SAYILI Resmi Gazete’ de yayımlanan 420 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ na gönderilmesi zorunluluğu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tehlike sınıfları tebliği ve yönetmelikleri yayınlandı

Sirküler No: 1347  İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi ile ilgili 30 Haziran 2012 tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede 6331 nolu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU yayınlanmıştı. Kanunla ilgili açıklamaları 14.09.2012 tarih 1287 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Anılan Kanun kapsamında 26.12.2012 tarih

Dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişiliklerinin abone bilgileri ile tüketim bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme zorunluluğu

Sirküler No: 1348 07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 420 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ na gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

01.01.2013 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı

Sirküler No: 1346 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir. 01.01.2013 – 30.06.2013 01.07.2013 – 31.12.2013 TL./GÜN TL/AY TL./GÜN TL/AY Alt Sınır (Taban) 32,62 978,60 34,05 1.021,50 Üst Sınır (Tavan) 212,03 6.360,90 221,33 6.639,90  Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlenmiştir

Sirküler No: 1345 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Öngörülen kriterlere paralel olarak hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013 yılından itibaren denetime tabi olacak şirketler için genel kriterler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. –  Bilanço aktif toplamı 150 milyon ve üstü

İhaleye katılacak şirketlerde olması gereken rasyo oranları

Sirküler No: 1344 İhaleye katılacak şirketlerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerinde, a) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, b) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yıl sonu bilançosunu  veya  bilançonun  gerekli  kriterleri  sağladığını  gösteren  bölümlerini  ya  da  bu kriterlerin sağlandığını