English

Aylık Arşiv: Şubat 2013

Esas sözleşmelerde yapılması zaruri ve ihtiyari olan unsurlar

Sirküler No: 1360 TTK’na uyum çerçevesinde anonim şirketlerin esas sözleşmeleri, limited şirketlerin şirket sözleşmelerine konulması gereken ZORUNLU UNSURLAR; TTK’nun 339. maddesi (anonim şirketler için) ile 576. maddesinde (limited şirketler için) belirtilen asgari hususların bulunması zorunludur. Öncelikle, bu konuların sözleşmede olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.  Esas sözleşme İçerik MADDE 339- 1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde

İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik yayınlandı

Sirküler No: 1359 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmelik, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, a)    Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu, b-)  Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde,  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Şirketlerin yıllık faaliyet raporunun asgari içeriği

Sirküler No: 1357 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sermaye şirketleri yönetim organlarınca (anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdür ya da müdürler kurulu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici/ler) düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirleyen “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hükümleri

Sirküler No: 1358 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınmış olup, yönetmelik hükümleri 30.12.2012 tarihinde yürürlüğü girmiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin 7.inci maddesi gereğince işverenlerin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı defterlere ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir. Onaylı Defter : İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile

TTK kapsamında önemli konuların yürürlük tarihleri

Sirküler No: 1356 Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliklerle birlikte belirlenen önemli konuların yürürlük tarihleri aşağıdaki şekildedir. Tabidir ki hazırlıklara bu tarihlerden önce başlanması gerekmektedir. 01.01.2013 – TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMAYA BAŞLANMASI Bakanlar Kurulunca belirlenen bağımsız denetime tabi şirketlerin (23 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan) münferit ve konsolide finansal

Anonim şirketlerde pay senedi bastırma zorunluluğu

Sirküler No: 1355 Yeni TTK ile anonim şirketlerde, BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN BEDELLERİNİN TAMAMEN ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE PAY SENETLERİNİN yönetim kurulunca BASTIRILIP PAY SAHİPLERİNE DAĞITILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. Bedelleri tamamen ödenmeyen paylar için HAMİLİNE yazılı pay senedi çıkarılamaz, bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar da geçersizdir. Yönetim kurulunun HAMİLİNE yazılı

İşyerini nakleden işverenlerin SGK’dan yeni e-bildirge şifresi alması

Sirküler No: 1454 İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, yeni bir işyeri dosyası tescil edilmekte ve nakil öncesi sürelere ilişkin bildirimlerin eski      e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile nakil sonrası sürelere ilişkin bildirimlerin ise yeni

Sermaye artırımlarında fonlara dikkat edilmesi

Sirküler No: 1353 Yeni TTK ile, sermaye taahhüdü yoluyla (nakdi sermaye taahhüdü, ayni sermaye konulması, payların halka arz edilmesi veya payların ihraç edilmesi suretiyle) yapılan sermaye artırımları, şarta bağlanmıştır. Şöyle ki; BİLANÇODA SERMAYEYE EKLENMESİNE MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ FONLARIN (yeniden değerleme fonları, iştirak ve taşınmaz satış hasılatı ve enflasyon düzeltme fonu gibi) bulunması halinde, BU FONLAR