English

Aylık Arşiv: Mart 2013

2012 yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı

Sirküler No: 1374 2012 yılında elde edilen gayrimenkul, menkul sermaye iradı ile ücrete ilişkin gelirlere ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-25 Mart 2013 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. ŞİRKET ORTAKLARININ BEYANNAME VERİP VERMEYECEKLERİ KONUSUNDA GELİRLERİNİN İNCELENMESİ, BEYANNAME VERİLMESİ GEREKTİĞİ TAKDİRDE, HAZIRLANDIKTAN SONRA KONTROL İÇİN DENETÇİNİZLE GÖRÜŞÜLMESİNİ ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTERİZ. Beyanname verilmesi halinde ödenen stopaj gelir vergileri

Kümes hayvanlarının etlerinin ve yenilen sakadatının toptan teslimlerinde KDV oranı %8’ e yükseltilmiştir

Sirküler No: 1375 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013 / 4345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere; Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatının (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) toptan teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8’ e yükseltilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  PDF olarak görüntülemek için

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesi

Sirküler No: 1373 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, değişiklik ile ilgili tebliğ 02 Mart 2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tebliğe göre 02.03.2013 tarihinden itibaren,

Grup şirketler arasında nakil olan personele ait kıdem tazminatı uygulaması

Sirküler No: 1385 Grup veya holdinge bağlı bir şirkette çalışan personelin ihtiyaca göre diğer bağlı diğer şirketlere nakil edilmesine sık sık rastlanmaktadır. Uygulama, yöneticilerinin isteği üzerine (A) şirketinden herhangi bir ay sonu ayrılan kişinin ertesi ayın birinci günü grubun diğer şirketinde işe başlaması şeklinde yürütülmektedir. Böyle bir durumda 2 alternatif söz konudur: I-) Ayrıldığı şirkette

Anonim şirket genel kurulları dışındaki ticaret şirketlerinde elektronik ortamda yapılacak kurullar

Sirküler No: 1371 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sermaye şirketlerinde (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit) yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına, kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları

Firmanızın elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına girip girmediğini kontrol ediniz

Sirküler No: 1372 Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalara 21.01.2013 tarih ve 1342 No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 58 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile de ilave açıklamalar yapılmıştır. Yukarıda bahsedilen sirkülerlerimizde de belirtildiği üzere, – 5015 sayılı Petrol