English

Aylık Arşiv: Haziran 2013

Yurtdışındaki varlıklarla yurtdışında elde edilen bazı kazançların Türkiye’ ye getirilmesi ile ilgili kanun resmi gazetede yayımlandı

Sirküler No: 1412 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi gazete’ de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 85’ inci maddesi ile yapılan düzenleme gereğince; 1-) Gerçek veya tüzel kişilerce, 15/4/2013 tarihi itibarıyla sahip