English

Aylık Arşiv: Temmuz 2013

2013 / Haziran dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi uzatılmıştır

Sirküler No: 1433 31.07.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013 / Haziran dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 02 Ağustos 2013 tarihi saat 23:59’ a kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…

Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksitinin 31 Temmuz 2013 tarihine kadar ödenmesi gerekir

Sirküler No: 1432 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 2013 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksitinin 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekir. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 1431 Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; – BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI, – YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Firmalarca İftar yemeğinin;

Tehlikeli işlerde mesleki eğitim, vergiden müstesna çocuk zammı, tarımsal faaliyette bulunanların prim borçları

Sirküler No: 1429 1-) TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve yönetmelik ekinde (Ek-1) belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanların mesleki eğitimleri için hazırlanan yönetmelik “TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1430 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 29 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerleri ile; 2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi)) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…

Kıdem tazminatının gider yazılması gereken dönemler

 Sirküler No: 1428 Sözleşmesi feshedilen işçiler için hesaplanan kıdem tazminatının bir kısmının, ileriki tarihlerde çek veya senet ile ödenmesi durumunda, kıdem tazminatlarının ne zaman gider yazılacağı ile ilgili gelen sorular sebebiyle, konuyu açıklama gereği duyulmuştur. Kıdem tazminatı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 3 üncü bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun

Mali tatil hatırlatması

Sirküler No: 1427 Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının ilk iş gününden Temmuz ayının 20’sine kadar mali tatildir. Bu yıl Haziran ayının son günü resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, mali tatil 2 Temmuz 2013’ de başlamış olup 22 Temmuz 2013 tarihinde sona erecektir. Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren

Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı

Sirküler No: 1425 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi

Kıdem tazminatı tavanı yükseltildi

Sirküler No: 1424 01.07.2013 – 31.12.2013 dönemleri arası geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibi yeniden belirlendi.                 DÖNEMİ           TUTARI (TL) 01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44 Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…

SGK tecil ve taksitlendirme yetkileri

Sirküler No: 1422 Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla SGK Yönetim Kurulunun 13/6/2013 tarihli, 2013/214 sayılı kararıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılacak yetki tutarları 20.06.2013 tarih ve 2013/25 sayılı Genelge