English

Aylık Arşiv: Temmuz 2013

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde acil durumlar

Sirküler No: 1423 İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları hakkındaki “İŞYERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” yönetmelik 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yukarıdaki konular

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 01.10.2013 tarihine ertelenmiştir

Sirküler No: 1420 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiş, konu 1418 Numaralı Sirkülerlerimizle duyurulmuştu. Bu kez, 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 427

İşveren değiştiren personelin ücretlerinin vergilendirilmesi

Sirküler No: 1421 1-) Ücretli olarak çalışan personel yıl içerisinde işten ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlamakta yada grup şirketleri içerisinde ihtiyaca göre başka bir şirkette görevlendirilebilmektedirler. Bu durumda, ücretlinin ikinci işyerinde elde ettiği ücretler üzerinden gelir vergisi hesaplanırken; birinci şirkette elde ettiği ücretler için oluşan kümülatif gelir vergisi matrahının ikinci şirkette dikkate alınıp

Anonim ve limited şirketlerin sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hale getirilme süresinin uzatılması

Sirküler No: 1419 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun    22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazetede çıkan tebliğ ile  01.07.2014 tarihine kadar uzatılmıştır.