English

Aylık Arşiv: Ağustos 2013

Temsil yetkisinin sınırlandırılamaması

Sirküler No: 1434 Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları Türk Ticaret Kanunu’nun 371. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre;  “(1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır.