English

Aylık Arşiv: Ekim 2013

30.09.2013 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

Sirküler No:1461 30.09.2013 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır. Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır. Bilgilerinize

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No:1460 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığınca yayımlanan 30 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PDF olarak görüntülemek için tıklayın. 

Ücretli (sigortalı) ve aynı zamanda işveren (bağ-kurlu) olanların dikkatine

Ücretli çalışan kişilerin sigortalılıkları devam ederken aynı zamanda şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi ortak olması veya gerçek kişi olarak müstakil bir işinin olması durumunda bazı ince noktaların gözden kaçırılması sonucu yıllar sonra sigortalılıklarının iptali ile karşılaşılması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple iki çeşit sigortalılığı söz konusu olanların aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde durumlarını gözden geçirmelerini önemle tavsiye

Sonradan beyan edilen, tarh edilen KDV ve sorumlu sıfatıyla ödenen KDV ile ÖTV’ nin indirilememesi

KDV’ nin indirilememesi; – Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi

Maluliyet tespiti işlemleri, iş güvenliği uzmanları, grev oylaması

Sirküler No:1459 1- MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ.   5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03.08.2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 01.09.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte; 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hususlar devam etmekte

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı

Üretici Fiyatları Endeks Rakamları (2003=100)

Usulsüzlük Cezaları

Tevkifata Tabi Menkul, Gayrimenkul Sermaye İratlarında, Değer Artış Kazançları ve Arızi Kazançlarda İstisna Tutar

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları