English

Aylık Arşiv: Ekim 2013

Tasdike Tabi Ticari Defterler

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur. Yevmiye defteri, Defter- i kebir Envanter defteri, İmalat defteri (7/A yöntemine göre tutulmuyorsa), Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler), Yönetim kurulu karar defteri (limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri), Genel kurul

SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifeleri

2016 Yılı SM, SMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2015 Yılı SM, SMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2014 Yılı SM, SMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2013 Yılı SM, SMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2012 Yılı SM, SMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

Sigorta Primine Tabi Tutulacak ve Tutulmayacak Ayni ve Nakdi Ödemeler

HİZMET ERBABINA SAĞLANAN ÜCRET VE YARDIMLARIN GELİR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE SGK PRİMİNE TABİ OLUP OLMADIĞINI GÖSTERİR TABLO ( “ + ” Tabi Olduğu, “ – “ Tabi Olmadığı anlamındadır.) (*) Fiilen ayın olarak verilen yardımlar damga vergisi kesintisine tabi değildir. (**) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına

Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları

Resmi Tatiller

Ulusal Bayram 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Hafta Tatili 21.01.1924 tarihli, 54 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 394 sayılı Hafta Tatili hakkında Kanuna göre; On bin veya

Tecil Faizi Oranları

Özel Usulsüzlük Cezaları

Kurumlar Vergisi Oranları

Konut Kira Gelirleri İstisnası

Kıdem Tazminatı Tavanı