English

Aylık Arşiv: Aralık 2013

İşveren tarafından çalışanlar adına ödenen özel sağlık sigorta primleri tutarının SGK ve vergi karşısındaki durumu

Sirküler No:1489 Müşavirliğimize yöneltilen sorular sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bireysel emeklilik katkı payları ile hayat sigortası ve diğer şahıs sigorta primlerinin gider yazılması, ücret ve beyanname üzerinden indirilmesi ile ilgili açıklamalarımızı 29.01.2013 tarih ve 1349 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. Özel sağlık poliçeleri için 85 nolu gelir vergisi sirküsünde hiç bahsedilmemiştir. Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda 256 seri

E-fatura uygulaması 01 Nisan 2014 tarihine ertelenmiştir

Sirküler No:1488 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;  397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı, – “Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01.04.2014 tarihinden itibaren elektronik

Anonim şirket ortak ve kanuni temsilcilerinin amme borcundan sorumluluğu

Sirküler No: 1487 Amme alacağından ötürü anonim şirketlerde sadece kanuni temsilcilerin sorumluluğu söz konusudur. Limited şirketlerde olduğu gibi ortakların sorumluluğu bulunmamaktadır. 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile anonim şirket kanuni temsilcilerinin tespitine ve amme alacağından doğan sorumluluklarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştır. 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci

Yılbaşı Tebriki 2013

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE  MUTLULUKLAR DİLERİZ.   ŞERİF ARI FAHRÜNNİSA ARI BURÇAK ARI ŞAHİN PDF olarak görüntülemek için tıklayın

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir.

Sirküler No: 1486 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yayımlanan Tebliğde, 27 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont  işlemlerinde uygulanacak, İskonto faiz oranı yıllık : %10,25 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık : %11,75  Olarak belirlenmiştir. Bu tebliğ vesilesiyle bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketi veya ortaklar birbirine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda faiz almak

Elektronik defter uygulaması

1.1.2014 tarihi itibariyle E-FATURA kapsamına giren firmaların ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA mecburiyetleride bulunmaktadır. 26.11.2013 tarih ve 67 sayılı Vergi Usul Kanunu  sirküleri ile elektronik defter uygulamasına ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter

Emlak vergisine esas alınacak arsa m² fiyatlarını biliyor musunuz?

Bina, arsa ve arazilerin emlâk vergisinin hesaplanmasına esas alınan arsa ve arazi metrekare değerleri Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’ uncu maddesi gereğince dört yılda bir takdir komisyonları tarafından takdir edilmekte,  komisyon kararları ilgili daire, kurum, meslek odaları ile mahalle ve köy muhtarlıklarına tebliğ edilmektedir. Muhtarlıklarda, mahalle oturanlarının ve işyeri sahiplerinin öğrenmesi için ilan etmektedir. 2014-2017

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinde değişiklikler yapılmıştır

Sirküler No: 1485 Bakanlar Kurulu’ nun 21.10.2013 tarih ve 2013/5585 sayılı Kararının eki Kararla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15’ inci, 20’ nci, 56’ ncı, 60’ ıncı ve 84’ üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları itibarıyla ekteki şekilde tespit edilmiştir. Karar hükümleri 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

TTK’na göre 01 Ocak 2014 tarihine kadar yapılması gereken düzenlemeler – 2

Sirküler No: 1484 20.11.2013 tarihinde yayımlanan 1471 numaralı sirkülerimize ek olarak; Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, irsaliye, gider pusulası, perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil makbuzu, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzları, alacak-borç dekontları gibi) yer

2012 yılına ilişkin indirimli orana tabi yıllık KDV iade tutarının en son Kasım 2013 KDV Beyannamesiyle talep edilmesi gerekir

Sirküler No: 1483 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2’nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.000,- TL’yi aşması gerekmektedir. Aşan