English

Aylık Arşiv: Nisan 2014

Aylık sigorta primindeki %5 indirimin bir yıl kaybedilmesi

Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği veya Bildirilen Sigortalıları Fiilen Çalıştırmadığı Tespit Edilen İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler

E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1528 Gelir İdaresi Başkanlığınca;  karşılıklı e-fatura düzenleme zorunluluğu, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivleme, temel ve ticari fatura senaryosu / e-faturanın reddi, unvan değişikliği, nevi değişikliği, durum kodları başlığı altında e-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamalara Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür. Bilgilerinize sunarız. Ş.A.

TTK geçici 7’nci md. istinaden şirket ortaklarının sigortalılıklarının sonlandırılması

Sirküler No: 1527 Güncellenen mevzuat gereği Kurum tarafından 28.02.2014 tarih ve 2014-5 sayılı genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre;  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih şirketin münfesih veya tasfiyeye girmesi sonucu, tasfiye veya münfesih durumu sonuçlanmadan, 6102 sayılı Kanun’un geçici 7’nci maddesine istinaden kayıtlarının resen silinmesi durumunda,

Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti

Sirküler No: 1526  Güncellenen mevzuat gereği Kurum tarafından 28.02.2014 tarih ve 2014-5 sayılı genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre;  Yabancı uyruklu kişilerden çalışma izin belgelerini alanların belgeyi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için        İl Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları zorunlu olduğundan, İl Emniyet Müdürlüklerince de ikamet izni 15 günlük