English

Aylık Arşiv: Haziran 2014

40’ıncı Yıl

Sirküler No: 1555 Bu sirkülerimizin konusu kanunlarımızda yapılan bir değişikliğin bildirilmesi veya öneri değildir. Sayın Mükelleflerimiz; Değerli Dostlarımız; Sevgili Muhasebe Müdürü arkadaşlarım ve ekibi; Haziran 1974 yılında eşimle birlikte 2 kişi olarak açtığımız büromuz bu ay 42 kişi ile 40’ncı yılını doldurmuştur. Devamlı yeniliklerle gelişerek bugünlere ulaşmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bu süre içerisinde birçok

Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliği ile ilgili sirküler yayımlandı

Sirküler No:1554 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlarla ilgili 66 sayılı Sirküler yayımlandı. Sirküde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olduğu, bu tarihten sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esasların uygulanacağı, Tebliğin yürürlük tarihinden

Haziran ayı sonuna kadar şirket esas sözleşmelerinin TTK ile uyumlu hale getirilmesi unutulmamalıdır

Sirküler No: 1553 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun    22 inci maddesinde, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirilmeleri hüküm altına alınmıştır. Buna göre, ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNİN, LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN 01 TEMMUZ 2014 TARİHİNE

2013 yılı yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılması unutulmamalıdır.

Sirküler No: 1552 Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre; 2013 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNE KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. Kapanış onayının yaptırılmaması halinde, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereğince 4.000,-TL idari para cezasıyla karşı karşıya