English

Aylık Arşiv: Temmuz 2014

Ramazan Bayramı Tebriki

  www.saymmas.com.tr   RAMAZAN BAYRAMINIZI   KUTLAR, SAĞLIK VE   MUTLULUKLAR DİLERİZ.       Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.   ORTAK VE ÇALIŞANLARI  

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No:1565 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığınca yayımlanan 33 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

Muhtasar beyannameye 301-302-303 kodları eklendi

Sirküler No:1564 E-beyanname düzenlenmesi ile ilgili olarak GİB tarafından 01.05.2014 tarihinde Muhtasar beyannamenin 25. versiyonu ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre; muhtasar beyannamenin düzenlenmesinde, damga vergisi matrah ve tutarının, GIB tarafından belirlenen türlere göre dağılımının yapılması zorunlu olmuştur. Muhtasar beyannamenin “MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ” bölümünde bulunan kulakçıktaki seçenekler ile aşağıdaki seçeneklerde belirtilen alanlar doldurulması gerekmektedir. 

İmal edilmeyen ürünler ihraç kayıtlı teslim edilemeyecektir.

Sirküler No:1563 Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi gereğince malın ihraç kayıtlı olarak teslim edilebilmesi için o malın imal edilmiş olması yani malın imalatçısı olunması gerekiyor. Ancak, 27 ve 62 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan teslimlerin imalatçı olunmasa bile ihraç kayıtlı

İş kazası ve meslek hastalıkları vakalarının soruşturulması

Sirküler No: 1562 İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının tespitinde Kurum tarafından yayımlanan 2011/49, 2011/50 ve 2011/57 no.lu genelgeler mevcuttur. Mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda kısa vadeli sigortalar servislerinde yapılan uygulamalarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının soruşturulmasında, iş kazası ve meslek hastalığı dosyalarının oluşturulması ve ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezine intikali sırasında ortaya çıkan sorunlar ve aksaklıklarla

Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı

Sirküler No: 1561 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi

Mali tatil hatırlatması.

Sirküler No:1560 Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının 1’ i ile 20’ si tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. Bu sene 20 Temmuz 2014 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle, mali tatil 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü sona erecektir. Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılan Süreler:  Aşağıda

Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 1559 Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; – BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI, – YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Firmalarca İftar yemeğinin;

ARGE merkezlerinde istihdam edilecek tam zaman eşdeğer ARGE personel sayısı 30’a düşürüldü

Sirküler No:1558 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un     2/(c) maddesi kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı elli kişi olarak belirlenmişti. 18 Haziran 2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gaztede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Sirküler No: 1557 4857 sayılı İş Kanununun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtilen yıllık ücretli izinler verilmelidir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b)