English

Aylık Arşiv: Temmuz 2014

Kayıtların elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin VUK Genel Tebliği’nin yürürlük tarihi değiştirilmiştir

Sirküler No: 1556 Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasların yer aldığı 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nin yürürlük tarihi 01.01.2015 olarak değiştirilmiştir. Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer