English

Aylık Arşiv: Aralık 2014

Yılbaşı Tebriki

  YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.    ŞERİF ARI FAHRÜNNİSA ARI BURÇAK ARI ŞAHİN    

Torba yasadaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin uzatılmasına dair SGK’nın duyurusu

Sirküler No: 1616 Torba yasaya göre vergi, SGK, diğer kurum ve kuruluşların borçlarındaki yapılandırma başvuru ve ilk taksit ödemelerindeki süre uzatımını 03.12.2014 tarih ve 1601 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.  SGK tarafından yapılan duyuru aşağıdadır. 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Revize -Anonim şirket kurulmasındaki avantajlar

Sirküler No: 1609 Türk Ticaret Kanunundaki değişikliklerle birlikte, anonim şirketler ile limited şirketler birbiriyle karşılaştırıldığında şirket kuruluş ve tür değiştirmelerinde anonim şirketlerin daha avantajlı olduğu görülmektedir. ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET  Tek kişi ile kurulabilir.Halka açılma imkanı vardır.Kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması gerekir. Esas sözleşme değişikliği,

Torba yasadaki değişiklikler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve SGK genelgesi yayınlandı

Sirküler No:1615 Torba yasadaki değişiklikler ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmeliklerinde değişiklik yapan yönetmelikler ile SGK’nın 2014-32 sayılı Genelgesi yayınlandı. Yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır. 1-) YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARIN ÇALIŞMALARININ TESPİTİ VE SİGORTALILIK BAŞLANGICI. 6552 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesine yapılan ilave ile 11/9/2014 tarihinden itibaren uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde

İşverenlerin ibraname düzenleme usul ve esasları

Sirküler No: 1614 İbraname,  işçi  işveren  ilişkilerinde  işçinin  işverenden  olan  tüm  alacağını  aldığını  ve  onu  geçmişe dönük  olarak  ibra  ettiğini  gösteren  bir  belgedir.   İbraname konusuna,  İş Kanunu’nun 32.inci maddesinin 6.ıncı fıkrasında;  “İş sözleşmelerinin sona ermesinde,  işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun’dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur” hükmü ile dolaylı da

6552 sayılı Torba Yasa uyarınca yurtdışı borçlanması ile ilgili önemli değişiklikler

Sirküler No: 1613 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yurtdışı borçlanması ile ilgili Kurum tarafından 2014/27 nolu Genelgede yayınlandı. Genelgeye göre: 1. İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin borçlanma hakkı. Kanunun

Torba yasayla iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1612 6552 Sayılı Torba Kanunla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklikler  aşağıda yer almaktadır. 1- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Kapsam ve istisnalar” başlıklı 2.nci maddesine Torba Yasanın 15.inci maddesiyle bir yeni eklendi. Yapılan bu düzenlemeyle; “e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri”  Kanun kapsamı dışına çıkarıldı.

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir

Sirküler No: 1611 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yayımlanan Tebliğde, 14 Aralık 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont  işlemlerinde uygulanacak, İskonto faiz oranı yıllık : %9 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık : %10,50 Olarak belirlenmiştir.   Bu tebliğ vesilesiyle bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirine, ortaklarına veya ortaklar birbirine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Sirküler No: 1610 Kurum tarafından geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarılması ile ilgili 2014/28 nolu Genelgesi yayınlandı.  Genelgeye göre;  5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması

Anonim şirket kurulmasındaki avantajlar

Sirküler No: 1609 Türk Ticaret Kanunundaki değişikliklerle birlikte, anonim şirketler ile limited şirketler birbiriyle karşılaştırıldığında anonim şirketlerin daha avantajlı olduğu görülmektedir. ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET  Tek kişi ile kurulabilir. Halka açılma imkanı vardır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması gerekir. Esas sözleşme değişikliği, esas sermayenin 1/2‘sinin