English

Aylık Arşiv: Mart 2015

Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler

Sirküler No: 1649 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve İş Kanununa göre hizmet erbabı çalıştıran işverenler, ücret ödemelerinin belgelendirilmesinde düzenleyecekleri ücret  pusulası ve ücret bordrolarında asgari aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.   1) İşverenin adı, soyadı, ünvanı ve adresi,   2) Merkezi   3) Mersis No  (Mersis numarası

Şirketten personele verilen borç paralar için yapılması gerekenler

Sirküler No: 1648 Şirketler çalışan personeline taleplerine bağlı olarak para ödemekte, daha sonrada ödenen bu paralar maaşlarından kesilmek veya ilgililerce geri ödenmek suretiyle borçları kapatılmaktadır. Verilen bu paralar bazı firmalarda “avans”, bazı firmalarda da “borç para” olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 94’ üncü maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri,

Gerçek kişi ve şirket ortaklarının prime esas kazanç beyanlarında (BAĞ-KUR) dikkat etmeleri gereken hususlar

Sirküler No: 1647 5510 sayılı Kanun’un 4/(b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan gerçek kişi ve şirket ortaklarının prime esas kazanç beyanları ile ilgili hatırlatma yapma gereği duyulmuştur. 1-) PRİME ESAS KAZANÇ BEYANDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR. 5510 sayılı Kanun’un 4/(b) bendi kapsamında sigortalı olanlar aylık prime esas kazançlarını,         e-Devlet üzerinden veya Prime Esas Kazanç Beyan Talep

İade edilecek KDV hesaplanırken önceki dönemlerden yüklenim yapılabilmesi için nasıl bir yol izlenmeli

Sirküler No: 1646 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ na hitaben yazılan 19.02.2015 tarihli yazıda; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin; -yürürlüğünden önceki vergilendirme dönemlerine ait tam istisna nedeniyle yüklendikleri KDV’ nin; yüklenildiği dönem ile iadenin talep edildiği dönem arasındaki KDV beyannamelerinde yer alan Devreden KDV ile karşılaştırılması yapılmaksızın, iadenin talep edildiği

Şubat dönemine ait beyannameler ile Ba, Bs bildirim formları ve 2014 gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır

Sirküler No: 1645 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 23.03.2015 tarih ve 72 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile; – Şubat 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi: 23 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2015

Şubat ayı içinde işyerinin veya sigortalının nakli

Sirküler No:1644 Şubat ayı içinde işyerinin veya sigortalının nakli durumunda tereddütlerin oluştuğu,  tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kurum tarafından aşağıdaki duyuru yapılmıştır.     İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceği açıklanmıştır.

İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki alımlara isabet eden KDV’nin iade tutarından düşülmesi gerekmektedir

Sirküler No: 1643 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama  Tebliği’ nin IV-A/1.5 bölümünde, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın alınan girdiler kullanılarak üretilen malların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi halinde iade alınacak KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında

Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayında yapılması gerekenler

Sirküler No: 1642 Türk Ticaret Kanunu’na göre Mart ayı içinde yapılması gerekenler;    – GENEL KURUL YAPILMASI Anonim ve limited şirket genel kurullarının en geç 31.03.2015 tarihine kadar yapılması gerekir. Ancak, genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir.  – BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ Bağımsız

Engelli çalıştırma zorunluluğu ve SGK teşviki

Sirküler No: 1641 4857 sayılı İş Kanununun Madde 30’a göre; işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu

2014 yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı

Sirküler No: 1640 2014 yılında elde edilen gayrimenkul, menkul sermaye iradı ile ücrete ilişkin gelirlere ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-25 Mart 2015 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. ŞİRKET ORTAKLARININ BEYANNAME VERİP VERMEYECEKLERİ KONUSUNDA GELİRLERİNİN İNCELENMESİ, BEYANNAME VERİLMESİ GEREKTİĞİ TAKDİRDE, HAZIRLANDIKTAN SONRA KONTROL İÇİN DENETÇİNİZLE GÖRÜŞÜLMESİNİ ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTERİZ. Beyanname verilmesi halinde ödenen stopaj gelir vergileri