English

Aylık Arşiv: Mart 2015

Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenmesi

Sirküler No: 1639 Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenmesi hususunda Kurum tarafından duyuru yapılmıştır. Sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için teşvik hata listelerinde yer alan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde e-Bildirge sistemi üzerinden hatalı kanun numarası seçerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için düzeltme

Gayrifaal olan şirketlerin ortaklarının emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek priminin (SGDP) iade alınması

Sirküler No: 1638 Gayrifaal olan şirketlerin ortaklarının emekli maaşlarından kesilen sosyal güvenlik destek primi (SGDP) iadesi için Kurum tarafından 27.01.2015 tarih ve 516181 sayılı GENEL YAZISI ile aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Sosyal güvenlik destek primi uygulaması, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar yönünden, 1999 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız