English

Aylık Arşiv: Nisan 2015

Elektrik kesintisi nedeniyle kuruma verilemeyen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1651 Ülke genelinde 31/03/2015 tarihinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışan)  ve (b) (Bağımsız çalışan)  bendi kapsamında sigortalı sayılanlarla ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verme yükümlülüğün yerine getirilmesinde aksaklıklar meydana geldiği anlaşılmıştır. Kurum tarafından yapılan

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

Sirküler No: 1650 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre          ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esasları ile ilgili Tebliğ “EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ