English

Aylık Arşiv: Haziran 2015

2014 yılında kullanılan yevmiye defterinin haziran 2015 ayı sonuna kadar kapanış onayının yaptırılması gerekir

Sirküler No: 1700  Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre, 1604 sayılı sirkülerlerimizde de bildirdiğimiz üzere; 2014 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNE KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. Kapanış onayının yaptırılmaması halinde, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereğince

Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 1699 Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; – BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI, – YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Firmalarca İftar yemeğinin;

Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı

Sirküler No: 1698 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi

6645 sayılı kanun ile 4/B Bağ-Kur’lu gelen erken emeklilik formülü

Sirküler No: 1697 04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarihli  ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Geçici 63 üncü madde eklenmiştir.  Ayrıca Kurum tarafından Geçici

Asıl ve alt işverenlerin (taşeronların) sigorta prim teşviklerini 1 yıl süre ile kaybetmesi

Sirküler No: 1696 İşverenler, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle her geçen gün yaptıkları işlerle ilgili olarak bir başka işverenin hizmet, uzmanlık ve becerisinden daha fazla yararlanma ihtiyacı duymaktadır. Özellikle her türlü taahhüt, nakliye, inşaat, temizlik, güvenlik, yemek vb. işlerde bu tür çalışma söz konusu olmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatına göre, alt işveren asıl işverenden aldığı işte

Ev hizmetlerinde sigortalı sayılanlar ve sigortalı sayılmayanlar

Sirküler No: 1695 EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğde ev hizmetlisi olarak çalışanlardan sigortalı sayılanlar ve sigortalı sayılmayanların açıklamaları aşağıda yer almaktadır.  Tebliğde geçen tanımlar; Ev : Aralarında aile bağı olup olmadığına bakılmaksızın bireylerin içinde yaşadığı yapı ile

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasına tabi olacak.

Sirküler No: 1694 26/01/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (Karar) çerçevesindeki Tebliğ “MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ” 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.  Tebliğe göre; 1- Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri

Çalışanlara toplu taşıma kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin SGK ve vergi karşısındaki durumu

Sirküler No: 1693 Çalışanların işyerine geliş ve gidişlerinin işveren tarafından toplu taşıma araçları ile sağlanmadığı durumlarda toplu taşıma kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatler için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.  Gelir Vergisi Yönü İtibariyle:  Gelir Vergisi Kanunun 23/10 maddesine göre “Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri” gelir vergisinden