English

Aylık Arşiv: Ağustos 2015

Kullandırılmayan yıllık izinler için yapılması gerekenler

Sirküler No: 1717 Yıllık izinlerle ilgili açıklamalarımızı 413, 510, 716, 986, 1086, 1236, 1436, 1557 ve 1574 nolu sirkülerimizle duyurmuştuk. Söz konusu sirkülerimizdeki açıklamalara ilaveten kullandırılmayan yıllık izinler ile ilgili özellik arz eden hususlar aşağıdaki gibidir.  1- KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETİ.  Esas olan yıllık ücretli izinlerin hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmasıdır. Ancak çeşitli

Çalışırken Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Sirküler No: 1716 Kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler 422, 591, 1292, 1383, 1385, 1428, 1531, 1542, 1595, 1598 ve 1630 nolu sirkülerimizde mevcut olup, ayrıca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre en az bir tam yıl çalışma süresini dolduran işçinin hizmet akdinin kanunda öngörülen nedenlerden biriyle

Örtülü Sermaye Hesabında Kimler İlişkili Kişidir?

Sirküler No: 1715 Kurumlar Vergisi Kanununun 12’ nci maddesinde, kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacağı hüküm altına alınmıştır. İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye