English

Aylık Arşiv: Eylül 2015

TRT payı hesabı değişti

Sirküler No: 1727 EPDK’nın internet sitesinde yayımlanan 28 Eylül 2015 tarihli duyuruya göre, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate

İşveren tarafından ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri cari ay prim borcuna mahsup edilebilir

Sirküler No: 1726 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü için Kurumun 2013/33 nolu Genelgesi yayınlanmıştı. Yazılım çalışmaları tamamlanan geçici iş

Genel sağlık sigortası gelir tespiti, yapılandırma ve ödemesinde süre uzatımı son tarihleri

Sirküler No: 1725 Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayan, borcu olanlar için başvurma, yapılandırma ve ödeme süreleri ilgili açıklamalarımızı 07.04.2015 tarih ve 1654 nolu sirkümüz ile yapmıştık. Söz konusu konular ile ilgili tarihlerin yaklaşması nedeniyle tekrar hatırlatma gereği duyulmuştur. 31 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu

Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili bildirimler

Sirküler: 1724 Kurum tarafından 17.09.2015 tarihinde yapılan duyuru ile sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 40.ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışması ve sözkonusu tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir. Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapan işyerleri ile

Kurban Bayramı Tebriki

    www.saymmas.com.tr   KURBAN BAYRAMINIZI  KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI  

Ağustos 2015 dönemi aylık prim ve hizmet belgesi verilme süresi uzatıldı.

Sirküler No: 1723 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2015 tarihli duyurusuna göre;  özel sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 28/09/2015 tarih saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Ayrıca özel sektör işyerlerinde, 2015/Ağustos ayında imzalanan toplu iş sözleşmelerine istinaden düzenlenen

Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

Sirküler No: 1722 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 79 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 28 Eylül 2015 Pazartesi günü, 30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim

İş kazası ve meslek hastalığının kuruma bildirilmesi.

Sirküler No: 1721 6645 sayılı Kanunla 6331 ve 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucunda kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında meydana gelen değişiklikler ile ilgili Kurum tarafından 2015/22 nolu Genelge yayımlandı.  Genelge ye göre aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.  İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen

01.09.2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti

Sirküler No: 1720 01.09.2015 – 31.12.2015 dönemleri arası geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibidir. DÖNEMİ : 01.09.2015 – 31.12.2015                    TUTARI  (TL) :  3.828,37 Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Çalışanlara fiilen çalışılmayan istirahat süreleri ücretlerinin ödenmesi

Sirküler No: 1719 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenmiştir.  Maddede yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma şartları ve süresini 10.06.2011 tarih ve 1075 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. Söz konusu teşvikten yararlanmada sigortalı yönünden özellik arz eden bir husus aşağıdadır. ç) Sigortalının fiilen çalışması şartı 4447 sayılı Kanunun geçici